کارخانه

استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد
بلوار حافظ غربی ، بوستان چهارم
کدپستی : 3188119954
تلفن : 4-37779581(26-98+)

دفتر مرکزی

ایران، تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی، پلاک 44، طبقه پنجم
تلفن : 22074001-21-98+
نمابر:22073101-21-98+
info@novapharmed.co

 روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم: 22149419-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org

بازرگانی و ارتباطات خارجی

تلفن : 4-37779581(26-98+)
داخلی: 7116
Maryam.keshavarzi@NovaPharmed.co

شماره همراه: 9131293662(0098)