عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

به منظور بهره‌مندی از تجربیات و خدمات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و نیز توسعه فعالیت‌های بازرگانی، شرکت مدی‌تک‌سیس از دسامبر سال 2009 به جامعه دو هزار عضوی این اتاق بازرگانی پیوست. در مسیر این ارتباطات اعضای کنسرسیوم از مزایایی چون آشنایی با شرکت‌های فعال، آگاهی از همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی، تحقیقات بازار و ... بهره‌مند می‌شوند.

عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

فعالیت انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در راستای حفظ حقوق و منافع قانونی تولیدکنندگان و ارایه استانداردهای لازم برای کنترل کیفی خدمات و محصولات پزشکی است به شیوه‌ای که اعضای این انجمن ملزم به رعایت اصول فنی و استانداردهای ملی باشند و خود را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنند و توانایی‌های خود را به اثبات برسانند.

عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

این سندیکا برای ساماندهی تولید داروهای انسانی و بهبود كیفیت و توسعه صادرات تلاش می‌کند. همچنین بازاریابی مستمر برای كسب اطلاعات عرضه و تقاضا، مشاركت گروهی در تصمیم سازی‌ها، ایجاد ارتباط با سازمان‌های اعتباری و بانک‌ها، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، مشاركت در تدوین استانداردها، ارائه خدمات حقوقی و مشورتی و آموزش‌های تخصصی از فعالیت‌های برجسته این سندیکاست.

عضو سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی

عضو سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی

سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی برای سامان دهی تولید مواد اولیه و بهبود کیفیت و توسعه تلاش می کند.همچنین بازاریابی مستمر برای کسب اطلاعات عرضه و تقاضا، مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها، ایجاد ارتباط با سازمان های اعتباری و بانک ها، فعالیت های علمی و تحقیقاتی، مشارکت در تدوین استانداردها، ارائه خدمات حقوقی و مشورتی و آموزش های تخصصی از فعالیت های برجسته این سندیکاست که باعث ایجاد هویتی مستقل برای صنایع تولید مواد موثره دارویی ، شیمیایی مرتبط و محصولات بسته بندی دارویی در ارکان اجرایی و تصمیم سازی شده است. با عضویت در این سندیکا ما تلاش کردیم تا استانداردهای خود را افزایش دهیم و تامین کننده معتبرتری برای شرکتهای دارویی داخل و خارج کشور باشیم.پیروی از الزامات و قوانین این سندیکا، گامی در جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی ما به صنایع دارو سازی خواهد بود.