محلول‌های ضد عفونی

شرکت نوا فارمد کیمیا همچنین به عنوان یک شرکت تولید ملزومات دارویی در حوزه ضدعفونی کننده ها فعالیت دارد که محصولات آن در حوزه ضدعفونی و میکروب زدایی به شدت مورد اقبال قرار گرفته است و در ضدعفونی ماشینهای دیالیز در مراکز درمانی بیماران کلیوی، مراکز دندان پزشکی ، کلینیک های دندان پزشکی ، سایتهای ضد سرطان ، ضد عفونی اتاق تمیز و موارد بسیار دیگر مورد استفاده قرار میگیرند.از محصولات دیگر نوا فارمد کیمیا که برای ضد عفونی کننده پوست در هنگام جراحی ، ضد عفونی کننده دست در موارد عادی و ضد عفونی سطوح بسیار موثر عمل میکنند ، میتوان نام برد. در حال حاضر به نه دسته ی زیر طبقه بندی می شوند :

  1. محلول نواکلین : محلول ضدعفونی کننده دستگاه های همودیالیز با خاصیت گندزدایی و رسوب زدایی بالا (دریافت فایل TDS )
  2. محلول سیتو نواکلین 50% : محلول ضدعفونی کننده ،رسوب زدا و شستشوی گرم برای انواع ماشین های همودیالیز (دریافت فایل TDS )
  3. محلول سیتو نواکلین 25% : محلول ضدعفونی کننده ،رسوب زدا و شستشوی گرم برای انواع ماشین های همودیالیز (دریافت فایل TDS )
  4. محلول استینوکلین 12% : محلول ضدعفونی کننده، رسوب زدا و شستشو ی سرد برای انواع ماشین های همودیالیز (دریافت فایل TDS )
  5. نواسرج: محلول ضدعفونی کننده آماده برای مصرف، ضدعفونی کننده بر اساس الکل برای استفاده ی سطحی بر روی پوست یا اسپری کردن بر روی آن. برای ضدعفونی پوست قبل از تزریق، برش، خونگیری، درج سوند، مداخلات جراحی جزئی و مناسب برای صدمات جزئی تصادفی و همچنین به عنوان ضد عفونی قبل و بعد از جراحی و محل تزریق (دریافت فایل TDS )
  6. اتوکسیژن: محلول ضدعفونی کننده دست ،جهت ضدعفونی بهداشتی دست همراه با مواد نرم کننده بدون نیاز به آبکشی با طیف ضدمیکروبی گسترده موثر بر انواع باکتری های گرم مثبت و منفی، مایکوباکتریوم ها ، قارچ ها و ویروس ها (دریافت فایل TDS )
  7. نواسرف: ضدعفونی سریع و موثر سطوح و تجهیزات پیرامون بیمار مانند دستگاه های دیالیز، سطوح پرتماس بیمارستانی مانند درب و دستگیره، کانترهای پرستاری، سطوح حساس به انکوباتور نوزادان، تجهیزات پزشکی، اتاق و میزهای اداری و کلین روم شرکت های داروسازی(دریافت فایل TDS )
  8. دنوا: محلول ضدعفونی کننده سطح بالا برای ضد عفونی ابزار و تجهیزات حساس و نیمه حساس پزشکی و دندانپزشکی و برای آندوسکوپی (دریافت فایل TDS )
  9. نواکلین پلاس: محلول ضدعفونی کننده با خاصیت رسوب زدایی و پاکسازی بایو فیلم و جلوگیری از تشکیل مواد آلی با قدرت چندین برابر برای دستگاه دیالیز و توانایی ویژه در گندزدایی و پاک کنندگی (دریافت فایل TDS )